Styrelsen

Från vänster: Simon Edvall, Magnus Larsson, Leila Toivonen, Mikael Blomberg, Lennart Holm, Eva Holm, Jonas Andersson, Susanne Eriksson, Lincoln Engberg, Kristoffer Schöldström och Jonathan Pettersson


Kontaktinfo
Ordförande
Lincoln Engberg


Vice ordförande
Magnus Larsson

Kassör
Susanne Eriksson,

Sekreterare och medlemsansvarig
Eva Holm,

Ledamöter
Lennart Holm,
Simon Edwall

Suppleanter
Mikael Blomberg
Lincoln Engberg
Göran Ekendahl

Valberedning
Carl-Erik Kihlman
Robert Malm

Web-master
Lennart Holm,

Chassiebesiktningar och licenser
Lennart Holm,


(C) SHRA Lindesberg 2007-2023

Webmaster