Kontaktinfo
Ordförande
Gun Ehnvik

Vice ordförande
Jonathan Pettersson

Kassör
Susanne Eriksson,

Sekreterare och medlemsansvarig
Eva Holm,

Ledamöter
Lennart Holm,
Andreas Lundin
Mikael Blomberg,

Suppleanter
Jan Ljungberg
Birger Schöldström
Johnny Haglund

Valberedning
Petter Åberg
Lars Larsson

Materialförvaltare
Mikael Strid

Web-master
Lennart Holm,
Håkan Fridholm,

Chassiebesiktningar och licenser
Lennart Holm,


(C) SHRA Lindesberg 2007-2018

Webmaster