Bli medlem i SHRA Lindesberg Att bli medlem i SHRA Lindesberg kostar 350:- per år för enskild medlem,
500:- för hela familjen.
Ungdomar till och med det år man går ut gymnasiet 50:-
Pengarna sätter du in på Bankgiro 973-5812
eller via Swisch till 123 385 1912
Glöm inte att skriva vem du är, antingen på giroblanketten eller i
OCR/meddelandefältet vid Internetbetalning.
Skicka sen ett mail med namn, adress, och personnummer till medlemsansvarig eva.holm66@gmail.com


Styrelse

Arbetsgrupper
Vårmönstring
Linde Open
(C) SHRA Lindesberg 2007
Webmaster